User avatar adarny

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
Проведіть пальцем від правого краю екрана (або натисніть на іконку вибору шару в панелі дій) для виклику <i>панелі шарів</ i>.

Тут ви можете змінити провайдера онлайн карт або увімкнути/вимкнути відображення необхідних елементів на карті.
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
Проведіть пальцем від правого краю екрана (або натисніть на іконку вибору шару в панелі дій) для виклику <i>панелі шарів</ i>.

Тут ви можете змінити провайдера онлайн карт або увімкнути/вимкнути відображення необхідних елементів на карті.
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

You can quickly send the current portal link/permalink to another device if both devices support NFC.

Hold both devices back-to-back and tap the screen to beam the map to the other device.
Ви можете швидко відправити посилання на портал на інший пристрій, за підтримки обома пристроями NFC.

Тримайте обидва пристрої спина до спини і торкніться екрана, щоб передати карту на інший пристрій.
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

IITC-CE Mobile requires permission to access your location for easy navigation.

But don't worry: we don't send data about your location anywhere.
IITC-CE Mobile потрібен дозвіл для доступу до вашого місця розташування для спрощення навігації.

Але не хвилюйтеся: ми нікуди не відправляємо дані про місцезнаходження.
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

This is a mobile version of the indispensable helper for the Ingress player.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) is an add-on that works as an overlay for the official Intel Ingress map.

IITC completely changes the way you work with the map, significantly increases efficiency by applying hardware acceleration and expands the capabilities vía the use of various plugins.
Це мобільна версія незамінного помічника гравця Ingress.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) - це додаток, що працює поверх офіційної Ingress карти Intel.

IITC повністю змінює метод роботи з картою, значно підвищує продуктивність за рахунок залучення апаратного прискорення і розширює можливості за допомогою використання плагінів.
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

No activity to select a file found. Please install a file browser of your choice!
Відсутній activity для вибору файлу. Будь ласка, встановіть файловий менеджер!
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Map
Карта
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Info
Інформація
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Alerts
Сповіщення
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Faction
Фракція
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

All
Всі
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Plugin updated
Плагін оновлений
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Press twice to exit
Натисніть двічі для виходу
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Official Plugins
Офіційні плагіни
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

User Plugins
Плагіни користувача
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Choose file
Виберіть файл
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Permission granted. Please repeat the action.
Дозвіл отримано. Будь ласка, повторіть дію.
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Permission denied. You cannot add plugins.
Відсутній дозвіл. Ви не можете додавати плагіни.
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Show intro screen
Показати стартовий екран
2 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Plugins
Плагіни
2 months ago

Search