Translation

pref_update_plugins_interval_2_weeks
2 weeks
7/100
Key English Czech State
pref_force_plugin_update Force plugin update Spustit aktualizace pluginů
pref_force_plugin_update_sum Update all enabled user plugins Provede aktualizaci všech zapnutých uživatelských pluginů
pref_secure_updates Require secure updates Vyžadovat bezpečné aktualizace
pref_secure_updates_sum If enabled, only https updates are handled Pokud je zapnuto, pluginy se budou aktualizovat pouze přes HTTPS
pref_hide_fullscreen_notification_bar System Notification Bar Lišta systémových upozornění
pref_hide_fullscreen_action_bar IITC Action Bar
pref_hide_fullscreen_status_bar IITC Status Bar Lišta stavu IITC
pref_hide_fullscreen_navigation_bar System Navigation Bar Lišta systému
pref_user_location_dont_show Don't show user position Neukazovat polohu uživatele
pref_user_location_show_position Show user position on map Ukazovat polohu uživatele na mapě
pref_user_location_show_position_and_orientation Show user position and orientation on map Zobrazit polohu a orientaci na mapě
pref_update_plugins_interval_disable Disable Vypnout
pref_update_plugins_interval_1_day 1 day 1 den
pref_update_plugins_interval_2_days 2 days 2 dny
pref_update_plugins_interval_1_week 1 week 1 týden
pref_update_plugins_interval_2_weeks 2 weeks 2 týdny
menu_reload Reload IITC Restartovat IITC
menu_toggle_fullscreen Fullscreen Na celou obrazovku
menu_layer_chooser Layer Chooser Menu vrstev
menu_locate Get Location Získat polohu
menu_clear_cookies Clear cookies Vymazat cookies
menu_search Search Hledat
menu_open_plugins Plugins Pluginy
menu_debug Debug Debug
menu_send_screenshot Send screenshot Sdílet snímek obrazovky
menu_plugins_add Add external plugins Přidat externí pluginy
menu_copy Copy Kopírovat
menu_delete Delete Smazat
choose_account_to_login Choose account to login Vyberte účet pro přihlášení
login_failed Login failed. Přihlášení selhalo.
search_hint Search locations Hledaná adresa
Key English Czech State
pref_persistent_zoom_sum Don't change zoom level when locate button is pressed Neměnit úroveň přiblížení při přesunu na aktuální polohu
pref_plugins IITC Plugins IITC Pluginy
pref_plugins_sum Plugins extend/modify the IITC experience. Most plugins known from desktop IITC can be found here. Pluginy upravují/vylepšují používání IITC. Většinu pluginů z prohlížečové verze IITC naleznete zde.
pref_plugins_title Available plugins Dostupné pluginy
pref_press_twice_to_exit Press back button twice to exit Zmáčknout dvakrát tlačítko zpět pro opuštění aplikace
pref_press_twice_to_exit_sum Avoids accidental exits Brání vypínaní aplikace omylem
pref_secure_updates Require secure updates Vyžadovat bezpečné aktualizace
pref_secure_updates_sum If enabled, only https updates are handled Pokud je zapnuto, pluginy se budou aktualizovat pouze přes HTTPS
pref_tweaks_cat Tweaks Drobná vylepšení
pref_ui_cat UI Uživatelské rozhraní
pref_update_plugins_cat User plugin updates Aktualizace uživatelských pluginů
pref_update_plugins_interval Configure plugin update interval Nastavení intervalu aktualizace pluginů
pref_update_plugins_interval_1_day 1 day 1 den
pref_update_plugins_interval_1_week 1 week 1 týden
pref_update_plugins_interval_2_days 2 days 2 dny
pref_update_plugins_interval_2_weeks 2 weeks 2 týdny
pref_update_plugins_interval_disable Disable Vypnout
pref_update_plugins_interval_sum How often IITCm should search for new plugin versions Jak často má IITCm kontrolovat, zda jsou dostupné nové verze pluginů
pref_user_location Display user location on map Zobrazovat aktuální polohu na mapě
pref_user_location_dont_show Don't show user position Neukazovat polohu uživatele
pref_user_location_show_position Show user position on map Ukazovat polohu uživatele na mapě
pref_user_location_show_position_and_orientation Show user position and orientation on map Zobrazit polohu a orientaci na mapě
pref_user_zoom Show zoom control Zobrazit ovládání přiblížení
pref_user_zoom_sum Shows +/- buttons even on multitouch capable devices. Zobrazí +/- tlačítka i na zařízeních schopných gest pro přiblížení/oddálení.
search_hint Search locations Hledaná adresa
show_appintro_screen_title Show intro screen
sign_in_action Sign in Přihlásit se
sign_in_to Sign in to %1$s %2$s Přihlašte se do %1$s %2$s
tab_browser Intel Intel
tab_map Locate Poloha

Loading…

User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileCzech

2 weeks
2 týdny
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

IITC-CE / IITC MobileCzech

2 weeks
2 týdny
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
pref_update_plugins_interval_2_weeks
Flags
java-format
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-cs/strings.xml, string 71