Translation

activity_share
Share using…
16/120
Key English Czech State
toggle_map Toggle map visibility Přepnout viditelnost mapy
clear_log Clear log Vymazat log
debug_run Run Spustit
activity_settings IITC Mobile Settings Nastavení IITC Mobile
activity_plugins IITC Plugins IITC Pluginy
activity_share Share using… Sdílení aktivity
activity_share_to_clipboard Copy to clipboard Zkopírovat
activity_save_to_file Save to file Uložit do souboru
action_settings Settings Nastavení
drawer_open Show navigation menu Zobrazit ovládací menu
drawer_close Hide navigation menu Schovat ovládací menu
version Print Version Tisková verze
close Close Zavřít
download_description Downloading latest intel package… Stahuji nejnovější data…
bugtracker bugtracker Sledování chyb
iitc_website IITC website Stránka IITC
pref_about_title About IITC Mobile O IITC Mobile
pref_about_text <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text} <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Verze sestavení: ${build_version}</b> <br><b>Verze IITC: ${iitc_version}</b> <p><b>od ${cradle_link}, ${fkloft_link} a přispěvatelů</b> <p><b>Ikona od ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> je mobilní prohlížeč optimalizovaný pro <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> uživatelský skript. <h3>Komunita:</h3> • Navštivte ${website_link} pro nové verze a verzi pro počítačový prohlížeč.<br> • Odebírejte kanál ${tg_iitc_news_link} na Telegramu pro oznámení a přidejte se do skupinového chatu ${tg_iitc_group_link}.<br> • Přidejte se na ${reddit_iitc_link} Subreddit - místo, kde můžete požádat o pomoc a diskutovat používání IITC s ostatními uživateli.<br> • Nahlašujte chyby a navrhujte vylepšení v ${bugtracker_link}.<br> <h3>Vývojáři:</h3> ${github_iitc_link} na Githubu. ${ISC_license_text}
notice_info <p>Hint: Alternative ways to open the info screen: <p> • tap and hold a portal for a second<br> • tap on the left half of the status bar<br> <p>Alternativní způsoby jak zobrazit tuto obrazovku: <p> • klikněte a podržte vteřinu prst na portálu<br> • klikněte na levou půlku stavového proužku<br>
notice_extplugins <p>Hint: <p>IITC Mobile is able to load external plugins too! <p>Add them by clicking the (+) icon at the top right. The plugin files have to end with '.user.js' and are copied to <b>%1$s</b> <p>Nápověda: <p>IITC Mobile může také používat externí pluginy! <p>Přidejte je kliknutím na ikonu (+) vpravo nahoře. Soubory s pluginy musí končit na '.user.js' a budou zkopírovány do <b>%1$s</b>
notice_sharing <p>With <em>Share portal</em> you can: <p> • send the portal link to other people<br> • view the selected portal's position in another app<br> • open the portal link in a webbrowser<br> <p>Hint: By selecting Google Maps (or any other installed navigation software), you can quickly navigate to the selected portal. <p>These hints also apply for the <em>permalink</em>. <p>Přes <em>Sdílení portálu</em> můžete: <p> • poslat odkaz na portál ostatním lidem<br> • zobrazit polohu portálu v jiné aplikaci<br> • zobrazit portál v prohlížeči<br> <p>Nápověda: Výběrem Map Google (nebo jiné navigační aplikace) získáte rychle navigační instrukce k danému portálu. <p>Toto platí také pro <em>permalink</em>.
Key English Czech State
ISC_license_text <tt> <p>Copyright © 2018-2020 Ingress Intel Total Conversion - Community Edition (IITC-CE) <br>Copyright © 2013-2018 Ingress Intel Total Conversion (IITC) <br>Copyright © 2013 Stefan Breunig <p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. </tt>
action_settings Settings Nastavení
activity_plugins IITC Plugins IITC Pluginy
activity_save_to_file Save to file Uložit do souboru
activity_settings IITC Mobile Settings Nastavení IITC Mobile
activity_share Share using… Sdílení aktivity
activity_share_to_clipboard Copy to clipboard Zkopírovat
appintro_layers_description Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
appintro_layers_title Layers/Highlights
appintro_location_description IITC-CE Mobile requires permission to access your location for easy navigation.

But don't worry: we don't send data about your location anywhere.
appintro_location_title Location permission Povolení polohy
appintro_navigation_description Swipe from the left edge of your screen (or click the menu icon) to evoke the <i>Navigation Drawer</i>.
Click the back icon to return to the map.

Some plugins (e.g. <i>portals list</i> and <i>bookmarks</i>) now appear in the <i>Navigation Drawer</i> for quick access.
They won't appear in the info pane any more.
appintro_navigation_title Navigation
appintro_nfc_description You can quickly send the current portal link/permalink to another device if both devices support NFC.

Hold both devices back-to-back and tap the screen to beam the map to the other device.
appintro_nfc_title NFC permission
appintro_plugins_description You can start using IITC-CE right now.

But the main advantage over the official Intel Ingress map is the abundance of plugins that expand capabilities.

You can add official or external plugins in the settings.
appintro_plugins_title Plugins
appintro_welcome_description This is a mobile version of the indispensable helper for the Ingress player.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) is an add-on that works as an overlay for the official Intel Ingress map.

IITC completely changes the way you work with the map, significantly increases efficiency by applying hardware acceleration and expands the capabilities vía the use of various plugins.
Toto je mobilní verze nepostradatelného pomocníka hráčů Ingressu.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) je doplněk, který funguje jako překrytí oficiální Intel Ingress mapy.

IITC úplně změní způsob, jakým používáte mapu, podstatně zvyšuje efektivitu použitím hardwarové akcelerace a rozšiřuje možnosti využití přes různé přídavné moduly.
bugtracker bugtracker Sledování chyb
choose_account_to_login Choose account to login Vyberte účet pro přihlášení
User avatar anonymous

Suggestion added

Sdílet ...

Suggested change:

Sdílení aktivityt ...

Failing checks:

Mismatched full stop Mismatched ellipsis 7 months ago

Loading…

User avatar Limbersky23

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…
Sdílení aktivity
a month ago
User avatar Limbersky23

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…
Sdílet přes…
a month ago
User avatar Limbersky23

New contributor

IITC-CE / IITC MobileCzech

New contributor a month ago
User avatar modos189

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share useing
4 months ago
User avatar modos189

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share activityuse…
4 months ago
User avatar donsockey

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…activity
4 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…
Sdílet přes…
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…
Sdílet ...
7 months ago
User avatar None

Suggestion added

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…
Sdílet přes…
7 months ago
User avatar sweetmeat339er

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…
10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Mismatched ellipsis

Source and translation do not both end with an ellipsis

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
activity_share
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-cs/strings.xml, string 6