Translation

pref_hide_fullscreen_action_bar
IITC Action Bar
0/150
Key English Czech State
pref_enable_dev_mode Enable developer mode Zapnout vývojářský režim
pref_enable_dev_mode_sum If enabled, all IITC sources will be loaded from external storage of the Android device. Please copy all sources from $IITC_folder/build/mobile/ to /sdcard/IITC_Mobile/dev/. Když je povoleno, všechny IITC skripty budou načteny z externího úložiště zařízení. Zkopírujte prosím všechny zdroje z $IITC_folder/build/mobile/ do /sdcard/IITC_Mobile/dev/.
pref_disable_splash Disable Splash Screen Nezobrazovat načítací obrazovku s logem IITC
pref_fake_user_agent Fake User Agent Simulovat jiný User Agent (identifikaci prohlížeče)
pref_fake_user_agent_sum Let IITCm appear as a desktop browser for the intel site. Note: If just want to use the desktop mode use the 'force desktop mode' setting IITCm se k intelu bude tvářit jako desktopový prohlížeč. Poznámka: pokud chcete pouze používat desktopovou verzi IITC, použijte možnost "Vynutit plnou (počítačovou) verzi"
pref_android_menu Configure IITCm menu Nastavení IITCm menu
pref_android_menu_sum Toggle visibility of IITCm menu entries Umožní vybrat položky zobrazované v IITCm menu
pref_update_plugins_cat User plugin updates Aktualizace uživatelských pluginů
pref_update_plugins_interval Configure plugin update interval Nastavení intervalu aktualizace pluginů
pref_update_plugins_interval_sum How often IITCm should search for new plugin versions Jak často má IITCm kontrolovat, zda jsou dostupné nové verze pluginů
pref_force_plugin_update Force plugin update Spustit aktualizace pluginů
pref_force_plugin_update_sum Update all enabled user plugins Provede aktualizaci všech zapnutých uživatelských pluginů
pref_secure_updates Require secure updates Vyžadovat bezpečné aktualizace
pref_secure_updates_sum If enabled, only https updates are handled Pokud je zapnuto, pluginy se budou aktualizovat pouze přes HTTPS
pref_hide_fullscreen_notification_bar System Notification Bar Lišta systémových upozornění
pref_hide_fullscreen_action_bar IITC Action Bar
pref_hide_fullscreen_status_bar IITC Status Bar Lišta stavu IITC
pref_hide_fullscreen_navigation_bar System Navigation Bar Lišta systému
pref_user_location_dont_show Don't show user position Neukazovat polohu uživatele
pref_user_location_show_position Show user position on map Ukazovat polohu uživatele na mapě
pref_user_location_show_position_and_orientation Show user position and orientation on map Zobrazit polohu a orientaci na mapě
pref_update_plugins_interval_disable Disable Vypnout
pref_update_plugins_interval_1_day 1 day 1 den
pref_update_plugins_interval_2_days 2 days 2 dny
pref_update_plugins_interval_1_week 1 week 1 týden
pref_update_plugins_interval_2_weeks 2 weeks 2 týdny
menu_reload Reload IITC Restartovat IITC
menu_toggle_fullscreen Fullscreen Na celou obrazovku
menu_layer_chooser Layer Chooser Menu vrstev
menu_locate Get Location Získat polohu
menu_clear_cookies Clear cookies Vymazat cookies
Key English Czech State
pref_dex_desktop Support Samsung DeX Mode Podporovat Samsung DeX Mode
pref_dex_desktop_sum Force desktop mode when DeX mode is active Použije plnou verzi když je DeX mód aktivní
pref_disable_splash Disable Splash Screen Nezobrazovat načítací obrazovku s logem IITC
pref_enable_dev_mode Enable developer mode Zapnout vývojářský režim
pref_enable_dev_mode_sum If enabled, all IITC sources will be loaded from external storage of the Android device. Please copy all sources from $IITC_folder/build/mobile/ to /sdcard/IITC_Mobile/dev/. Když je povoleno, všechny IITC skripty budou načteny z externího úložiště zařízení. Zkopírujte prosím všechny zdroje z $IITC_folder/build/mobile/ do /sdcard/IITC_Mobile/dev/.
pref_external_storage Move tiles cache to external storage Přesunout cache na externí úložiště
pref_external_storage_sum Restart required! Write cache to sdCard. External storage has to be mounted. Vyžaduje restart! Zapisovat cache na SD Kartu. Externí úložiště musí být připojeno.
pref_fake_user_agent Fake User Agent Simulovat jiný User Agent (identifikaci prohlížeče)
pref_fake_user_agent_sum Let IITCm appear as a desktop browser for the intel site. Note: If just want to use the desktop mode use the 'force desktop mode' setting IITCm se k intelu bude tvářit jako desktopový prohlížeč. Poznámka: pokud chcete pouze používat desktopovou verzi IITC, použijte možnost "Vynutit plnou (počítačovou) verzi"
pref_force_desktop Force desktop mode Vynutit plnou (počítačovou) verzi
pref_force_desktop_sum Nice for tablets, looks awful on smartphones Skvělé pro tablety, nepoužitelné na mobilech
pref_force_plugin_update Force plugin update Spustit aktualizace pluginů
pref_force_plugin_update_sum Update all enabled user plugins Provede aktualizaci všech zapnutých uživatelských pluginů
pref_fullscreen Configure fullscreen mode Nastavení režimu na celou obrazovku
pref_fullscreen_sum Which elements should be hidden in fullscreen mode. Note: IITCm can still be controlled via the Navigation Drawers Které prvky mají být schovány v režimu na celou obrazovku. Poznámka: IITCm může být stále ovládáno pomocí Vysunovacích menu
pref_hide_fullscreen_action_bar IITC Action Bar
pref_hide_fullscreen_navigation_bar System Navigation Bar Lišta systému
pref_hide_fullscreen_notification_bar System Notification Bar Lišta systémových upozornění
pref_hide_fullscreen_status_bar IITC Status Bar Lišta stavu IITC
pref_language Language Jazyk
pref_misc_cat Misc Ostatní
pref_persistent_zoom Persistent zoom level Stálá úroveň přiblížení
pref_persistent_zoom_sum Don't change zoom level when locate button is pressed Neměnit úroveň přiblížení při přesunu na aktuální polohu
pref_plugins IITC Plugins IITC Pluginy
pref_plugins_sum Plugins extend/modify the IITC experience. Most plugins known from desktop IITC can be found here. Pluginy upravují/vylepšují používání IITC. Většinu pluginů z prohlížečové verze IITC naleznete zde.
pref_plugins_title Available plugins Dostupné pluginy
pref_press_twice_to_exit Press back button twice to exit Zmáčknout dvakrát tlačítko zpět pro opuštění aplikace
pref_press_twice_to_exit_sum Avoids accidental exits Brání vypínaní aplikace omylem
pref_secure_updates Require secure updates Vyžadovat bezpečné aktualizace
pref_secure_updates_sum If enabled, only https updates are handled Pokud je zapnuto, pluginy se budou aktualizovat pouze přes HTTPS

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
pref_hide_fullscreen_action_bar
Flags
java-format
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-cs/strings.xml, string 61