User avatar

Andrii Borysov

@adarny Joined on Oct. 5, 2020

274 translations 11 suggestions

Ukrainian

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
IITC-CE 73% 1,472 11,527 36 105 3

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar adarny

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC ButtonRussian

override
перезаписанть
3 weeks ago
User avatar adarny

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC ButtonRussian

GitHub repository
GitHub рРепозиторий GitHub
3 weeks ago
User avatar adarny

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
Проведіть пальцем від правого краю екрана (або натисніть на іконку вибору шару в панелі дій) для виклику <i>панелі шарів</ i>.

Тут ви можете змінити провайдера онлайн карт або увімкнути/вимкнути відображення необхідних елементів на карті.
3 weeks ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
Проведіть пальцем від правого краю екрана (або натисніть на іконку вибору шару в панелі дій) для виклику <i>панелі шарів</ i>.

Тут ви можете змінити провайдера онлайн карт або увімкнути/вимкнути відображення необхідних елементів на карті.
3 weeks ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

You can quickly send the current portal link/permalink to another device if both devices support NFC.

Hold both devices back-to-back and tap the screen to beam the map to the other device.
Ви можете швидко відправити посилання на портал на інший пристрій, за підтримки обома пристроями NFC.

Тримайте обидва пристрої спина до спини і торкніться екрана, щоб передати карту на інший пристрій.
3 weeks ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

IITC-CE Mobile requires permission to access your location for easy navigation.

But don't worry: we don't send data about your location anywhere.
IITC-CE Mobile потрібен дозвіл для доступу до вашого місця розташування для спрощення навігації.

Але не хвилюйтеся: ми нікуди не відправляємо дані про місцезнаходження.
3 weeks ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

This is a mobile version of the indispensable helper for the Ingress player.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) is an add-on that works as an overlay for the official Intel Ingress map.

IITC completely changes the way you work with the map, significantly increases efficiency by applying hardware acceleration and expands the capabilities vía the use of various plugins.
Це мобільна версія незамінного помічника гравця Ingress.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) - це додаток, що працює поверх офіційної Ingress карти Intel.

IITC повністю змінює метод роботи з картою, значно підвищує продуктивність за рахунок залучення апаратного прискорення і розширює можливості за допомогою використання плагінів.
3 weeks ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

No activity to select a file found. Please install a file browser of your choice!
Відсутній activity для вибору файлу. Будь ласка, встановіть файловий менеджер!
3 weeks ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Map
Карта
3 weeks ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Info
Інформація
3 weeks ago
Browse all changes for user