Translation Information

Project website iitc.app
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 or later
Source code repository [email protected]:IITC-CE/ingress-intel-total-conversion.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #441 from johnd0e/Portal-History 4f3362ea
User avatar johnd0e authored 10 days ago
Weblate repository https://weblate.iitc.app/git/iitc-ce/iitc-mobile/
Filemask mobile/app/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file mobile/app/src/main/res/values/strings.xml
Translation file mobile/app/src/main/res/values-gl/strings.xml
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileGalician

<p>With <em>Share portal</em> you can: <p> • send the portal link to other people<br> • view the selected portal's position in another app<br> • open the portal link in a webbrowser<br> <p>Hint: By selecting Google Maps (or any other installed navigation software), you can quickly navigate to the selected portal. <p>These hints also apply for the <em>permalink</em>.
<p>Con <em>Compartir portal</em> podes: <p> • enviar a ligazón do portal a outras persoas<br> • ver a posición do portal seleccionada noutra aplicación <br> • abrir a ligazón do portal nunha navegador web <br> <p> Consello: seleccionando Google Maps (ou calquera outro software de navegación instalado), podes navegar rápidamente ao portal seleccionado. <p>Estes consellos tamén se aplican ao <em>enlace permanente</em>.
a month ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileGalician

<p>Hint: <p>IITC Mobile is able to load external plugins too! <p>Add them by clicking the (+) icon at the top right. The plugin files have to end with '.user.js' and are copied to <b>%1$s</b>
<p>Consello: <p>IITC Móbil tamén pode cargar complementos externos. <p>Engádeos facendo clic na icona (+) da parte superior dereita. Os ficheiros do complemento teñen que rematar con '.user.js' e son copiados en <b>%1$s</b>
a month ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileGalician

<p>Hint: Alternative ways to open the info screen: <p> • tap and hold a portal for a second<br> • tap on the left half of the status bar<br>
<p>Consello: formas alternativas de abrir a pantalla de información:<p> • toca e manten o portal por un segundo<br> • toca na metade esquerda da barra de estado<br>
a month ago
User avatar modos189

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileGalician

<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text}
<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Versión de compilación: %1$s</b> <br><b>Versión IITC: %2$s</b> <p><b>by <a href=https://github.com/leCradle>cradle</a>, <a href=https://github.com/fkloft>fkloft</a> e colaboradores</b> <p><b>Icona de<a href=http://be.net/giuseppelucido>Giuseppe Lucido</a></b> <p><b>IITC Mobile</b> é un navegador móbil optimizado para o <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Comunidade:</h3> • Visita o <a href=https://iitc.modos189.ru/>sitio web IITC</a> para novas versións e a versión de escritorio.<br> • Sigue a <a href=https://t.me/iitc_news>IITC News</a> canle de Telegram para anuncios e unete a <a href=https://t.me/iitc_group>IITC Group</a> chat.<br> • Únete a <a href=https://www.reddit.com/r/IITC/>r/IITC/</a> comunidade Reddit - un lugar para preguntar e discutir con outros usuarios<br> • Informa de problemas e propón melloras en<a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new>bugtracker</a>.<br> <h3>Os desenvolvedores:</h3> <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion>IITC <i>Community Edition</i></a> on Github. <h3>Licencia IITC :</h3> <tt> <p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer and others <p>Permiso para usar, copiar, modificar e / ou distribuír este software para calquera propósito con ou non se paga ningunha taxa, sempre que o aviso de copyright anterior e este aviso de permiso aparezan en todas as copias. <p>O PROGRAMA ESTÁ PROPORCIONADO COMO É E OS AUTORES DECLARAN TODAS AS GARANTÍAS RELATIVAS A ESTE PROGRAMA INCLUIDO TODAS AS GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIABILIDADE E ADECUACIÓN. EN NINGÚN CASO OS AUTORES DEBERÁN SER RESPONSABLES POR CALQUERA DANOS ESPECIAIS, DIRECTOS, INDIRECTOS OU NECESARIOS OU CALQUERA OUTRO DANO QUE RESULTE DA PERDA DE USO, DATOS OU BENEFICIOS, EN CASO DE CONTRATACIÓN, NEGLIXENCIA OU OUTRAS ACCIÓNS DE INTERFERENCIAS INTENCIONADAS DENDE OU EN CONEXIÓN CO USO O RENDEMENTO DESTE PROGRAMA.</tt>${build_version}</b> <br><b>Versión IITC: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} e colaboradores</b> <p><b>Icona de ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> é un navegador móbil optimizado para o <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Comunidade:</h3> • Visita o ${website_link} para novas versións e a versión de escritorio.<br> • Sigue a ${tg_iitc_news_link} canle de Telegram para anuncios e unete a ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Únete a ${reddit_iitc_link} comunidade Reddit - un lugar para preguntar e discutir con outros usuarios<br> • Informa de problemas e propón melloras en ${bugtracker_link}.<br> <h3>Os desenvolvedores:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>Licencia IITC :</h3> ${ISC_license_text}
a month ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileGalician

<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text}
<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Versión de compilación: %1$s</b> <br><b>Versión IITC: %2$s</b> <p><b>by <a href=https://github.com/leCradle>cradle</a>, <a href=https://github.com/fkloft>fkloft</a> e colaboradores</b> <p><b>Icona de<a href=http://be.net/giuseppelucido>Giuseppe Lucido</a></b> <p><b>IITC Mobile</b> é un navegador móbil optimizado para o <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Comunidade:</h3> • Visita o <a href=https://iitc.modos189.ru/>sitio web IITC</a> para novas versións e a versión de escritorio.<br> • Sigue a <a href=https://t.me/iitc_news>IITC News</a> canle de Telegram para anuncios e unete a <a href=https://t.me/iitc_group>IITC Group</a> chat.<br> • Únete a <a href=https://www.reddit.com/r/IITC/>r/IITC/</a> comunidade Reddit - un lugar para preguntar e discutir con outros usuarios<br> • Informa de problemas e propón melloras en<a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new>bugtracker</a>.<br> <h3>Os desenvolvedores:</h3> <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion>IITC <i>Community Edition</i></a> on Github. <h3>Licencia IITC :</h3> <tt> <p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer and others <p>Permiso para usar, copiar, modificar e / ou distribuír este software para calquera propósito con ou non se paga ningunha taxa, sempre que o aviso de copyright anterior e este aviso de permiso aparezan en todas as copias. <p>O PROGRAMA ESTÁ PROPORCIONADO COMO É E OS AUTORES DECLARAN TODAS AS GARANTÍAS RELATIVAS A ESTE PROGRAMA INCLUIDO TODAS AS GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIABILIDADE E ADECUACIÓN. EN NINGÚN CASO OS AUTORES DEBERÁN SER RESPONSABLES POR CALQUERA DANOS ESPECIAIS, DIRECTOS, INDIRECTOS OU NECESARIOS OU CALQUERA OUTRO DANO QUE RESULTE DA PERDA DE USO, DATOS OU BENEFICIOS, EN CASO DE CONTRATACIÓN, NEGLIXENCIA OU OUTRAS ACCIÓNS DE INTERFERENCIAS INTENCIONADAS DENDE OU EN CONEXIÓN CO USO O RENDEMENTO DESTE PROGRAMA.</tt>
a month ago
User avatar modos189

Resource update

IITC-CE / IITC MobileGalician

Resource update 2 months ago
User avatar modos189

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileGalician

Share useing
2 months ago
User avatar modos189

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileGalician

Share activityuse…
2 months ago
User avatar donsockey

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileGalician

Share using…activity
2 months ago
User avatar modos189

New strings to translate

IITC-CE / IITC MobileGalician

New strings to translate 2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 142 1,054 7,103
Translated 71% 101 719 5,042
Needs editing 0% 1 2 12
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 1:23 p.m.
Last author Arantxa Ferreiro de Urrestarazu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity