Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
IITC Button GPL-3.0 2
IITC Mobile AGPL-3.0 56% 62 591 1 2
Project website iitc.app
Translation license AGPL-3.0 IITC Mobile GPL-3.0 App Store Info IITC Button
Languages 1
Source strings 189
Source words 1,303
Source characters 8,684
Hosted strings 185
Hosted words 1,207
Hosted characters 8,018
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Info
Info
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Faction
Fraktion
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

All
Alla
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Plugin updated
Plugin uppdaterad
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Press twice to exit
Klicka två gånger för att avsluta
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Official Plugins
Officiella Plugins
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

User Plugins
Användar Plugins
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Permission granted. Please repeat the action.
Åtkomst beviljas. Vänligen upprepa åtgärden.
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Permission denied. You cannot add plugins.
Åtkomst nekad. Du kan inte lägga till plugins.
4 months ago
User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobileSwedish

Preparing…
Förbereder…
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity