Translation Information

Project website https://iitc.app
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 or later
Repository [email protected]:IITC-CE/ingress-intel-total-conversion.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #367 from johnd0e/fix-facebook-login 3f4867a4
modos189 authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.iitc.app/git/iitc-ce/iitc-mobile/
Filemaskmobile/app/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language filemobile/app/src/main/res/values/strings.xml
Translation file mobile/app/src/main/res/values-cs/strings.xml
sweetmeat339er

Source string changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

Share using…
3 months ago
None

Committed changes

IITC-CE / IITC MobileCzech

Committed changes 4 months ago
modos189

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Verze sestavení: %1$s</b> <br><b>Verze IITC: %2$s</b> <p><b>od <a href=https://github.com/leCradle>cradle</a>, <a href=https://github.com/fkloft>fkloft</a> a přispěvatelů</b> <p><b>Ikona od <a href=http://be.net/giuseppelucido>Giuseppe Lucido</a></b> <p><b>IITC Mobile</b> je mobilní prohlížeč optimalizovaný pro <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> uživatelský skript. <h3>Komunita:</h3> • Navštivte <a href=https://iitc.modos189.ru/>webovou stránku IITC</a> pro nové verze a verzi pro počítačový prohlížeč.<br> • Odebírejte kanál <a href=https://t.me/iitc_news>IITC News</a> na Telegramu pro oznámení a přidejte se do skupinového chatu <a href=https://t.me/iitc_group>IITC Group</a>.<br> • Přidejte se na <a href=https://www.reddit.com/r/IITC/>r/IITC/</a> Subreddit - místo, kde můžete požádat o pomoc a diskutovat používání IITC s ostatními uživateli.<br> • Nahlašujte chyby a navrhujte vylepšení v <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new>bugtrackeru</a>.<br> <h3>Vývojáři:</h3> <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion>IITC <i>Community Edition</i></a> na Githubu.
<h3>IITC Licence:</h3><tt>
<p>This is an unofficial translation of the license into Czech. It does not legally state the distribution terms for software - only the original English text which you can find below does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the license better
<p>Tento text je neoficiálním českým překladem licence. Právně neupravuje distribuční podmínky softwaru - právně závazný je pouze anglický originál, který najdete níže. Tento překlad je zde pouze pro účely lepšího pochopení licence
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer a další
<p>Povolení pro použití, kopírování, úpravu a/nebo distribuci tohoto softwaru za jakýmkoliv účelem s nebo bez poplatku je povoleno za předpokladu, že bude se všech kopiích se bude nacházet uvedení autorského práva (copyright) výše a toto oznámení o povoleném nakládání.
<p>TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN JAK JE A AUTOŘI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARE VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT AUTOŘI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE.
<p>---
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer and others <p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.</tt>
${build_version}</b> <br><b>Verze IITC: ${iitc_version}</b> <p><b>od ${cradle_link}, ${fkloft_link} a přispěvatelů</b> <p><b>Ikona od ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> je mobilní prohlížeč optimalizovaný pro <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> uživatelský skript. <h3>Komunita:</h3> • Navštivte ${website_link} pro nové verze a verzi pro počítačový prohlížeč.<br> • Odebírejte kanál ${tg_iitc_news_link} na Telegramu pro oznámení a přidejte se do skupinového chatu ${tg_iitc_group_link}.<br> • Přidejte se na ${reddit_iitc_link} Subreddit - místo, kde můžete požádat o pomoc a diskutovat používání IITC s ostatními uživateli.<br> • Nahlašujte chyby a navrhujte vylepšení v ${bugtracker_link}.<br> <h3>Vývojáři:</h3> ${github_iitc_link} na Githubu. ${ISC_license_text}
4 months ago
modos189

New string to translate

IITC-CE / IITC MobileCzech

New string to translate 4 months ago
modos189

Resource update

IITC-CE / IITC MobileCzech

Resource update 4 months ago
None

Committed changes

IITC-CE / IITC MobileCzech

Committed changes 7 months ago
mvolfik

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Verze sestavení: %1$s</b> <br><b>Verze IITC: %2$s</b> <p><b>od <a href=https://github.com/leCradle>cradle</a>, <a href=https://github.com/fkloft>fkloft</a> a přispěvatelů</b> <p><b>Ikona od <a href=http://be.net/giuseppelucido>Giuseppe Lucido</a></b> <p><b>IITC Mobile</b> je mobilní prohlížeč optimalizovaný pro <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> uživatelský skript. <h3>Komunita:</h3> • Navštivte <a href=https://iitc.modos189.ru/>webovou stránku IITC</a> pro nové verze a verzi pro počítačový prohlížeč.<br> • Odebírejte kanál <a href=https://t.me/iitc_news>IITC News</a> na Telegramu pro oznámení a přidejte se do skupinového chatu <a href=https://t.me/iitc_group>IITC Group</a>.<br> • Přidejte se na <a href=https://www.reddit.com/r/IITC/>r/IITC/</a> Subreddit - místo, kde můžete požádat o pomoc a diskutovat používání IITC s ostatními uživateli.<br> • Nahlašujte chyby a navrhujte vylepšení v <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new>bugtrackeru</a>.<br> <h3>Vývojáři:</h3> <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion>IITC <i>Community Edition</i></a> na Githubu.
<h3>IITC Licence:</h3><tt>
<p>This is an unofficial translation of the license into Czech. It does not legally state the distribution terms for software - only the original English text which you can find below does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the license better
<p>Tento text je neoficiálním českým překladem licence. Právně neupravuje distribuční podmínky softwaru - právně závazný je pouze anglický originál, který najdete níže. Tento překlad je zde pouze pro účely lepšího pochopení licence
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer a další
<p>Povolení pro použití, kopírování, úpravu a/nebo distribuci tohoto softwaru za jakýmkoliv účelem s nebo bez poplatku je povoleno za předpokladu, že bude se všech kopiích se bude nacházet uvedení autorského práva (copyright) výše a toto oznámení o povoleném nakládání.
<p>TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN JAK JE A AUTOŘI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARE VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT AUTOŘI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE.
<p>---
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer and others <p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. </tt>
7 months ago
mvolfik

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build versionVerze sestavení: %1$s</b> <br><b>IITC versionVerze IITC: %2$s</b> <p><b>byod <a href=https://github.com/leCradle>cradle</a>, <a href=https://github.com/fkloft>fkloft</a> and contributors přispěvatelů</b> <p><b>Ickon bya od <a href=http://be.net/giuseppelucido>Giuseppe Lucido</a></b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for theje mobilní prohlížeč optimalizovaný pro <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscživatelský skript. <h3>ComKomunitya:</h3> • Visit thNavštivte <a href=https://iitc.modos189.ru/>IITC website</a> for new releases and the desktop version.<br> • Follow thewebovou stránku IITC</a> pro nové verze a verzi pro počítačový prohlížeč.<br> • Odebírejte kanál <a href=https://t.me/iitc_news>IITC News</a> na Telegram channel for announcements and joinu pro oznámení a přidejte se do skupinového chatu <a href=https://t.me/iitc_group>IITC Group</a> chat.<br> • Join thePřidejte se na <a href=https://www.reddit.com/r/IITC/>r/IITC/</a> RSubreddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at- místo, kde můžete požádat o pomoc a diskutovat používání IITC s ostatními uživateli.<br> • Nahlašujte chyby a navrhujte vylepšení v <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new>bugtrackeru</a>.<br> <h3>DevelopersVývojáři:</h3> <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion>IITC <i>Community Edition</i></a> ona Githubu.
<h3>IITC Licence:</h3><tt>
<p>This is an unofficial translation of the license into Czech. It does not legally state the distribution terms for software - only the original English text which you can find below does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the license better
<p>Tento text je neoficiálním českým překladem licence. Právně neupravuje distribuční podmínky softwaru - právně závazný je pouze anglický originál, který najdete níže. Tento překlad je zde pouze pro účely lepšího pochopení licence
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer a další
<p>Povolení pro použití, kopírování, úpravu a/nebo distribuci tohoto softwaru za jakýmkoliv účelem s nebo bez poplatku je povoleno za předpokladu, že bude se všech kopiích se bude nacházet uvedení autorského práva (copyright) výše a toto oznámení o povoleném nakládání.
<p>TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN JAK JE A AUTOŘI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARE VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT AUTOŘI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE.
<p>---
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer and others <p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. </tt>
7 months ago
mvolfik

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: %1$s</b> <br><b>IITC version: %2$s</b> <p><b>by <a href=https://github.com/leCradle>cradle</a>, <a href=https://github.com/fkloft>fkloft</a> and contributors</b> <p><b>Icon by <a href=http://be.net/giuseppelucido>Giuseppe Lucido</a></b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the <a href=https://iitc.modos189.ru/>IITC website</a> for new releases and the desktop version.<br> • Follow the <a href=https://t.me/iitc_news>IITC News</a> Telegram channel for announcements and join <a href=https://t.me/iitc_group>IITC Group</a> chat.<br> • Join the <a href=https://www.reddit.com/r/IITC/>r/IITC/</a> Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new>bugtracker</a>.<br> <h3>Developers:</h3> <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion>IITC <i>Community Edition</i></a> on Github.
<h3>IITC Licence:</h3><tt>
<p>This is an unofficial translation of the license into Czech. It does not legally state the distribution terms for software - only the original English text which you can find below does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the license better
<p>Tento text je neoficiálním českým překladem licence. Právně neupravuje distribuční podmínky softwaru - právně závazný je pouze anglický originál, který najdete níže. Tento překlad je zde pouze pro účely lepšího pochopení licence
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer a další
<p>Povolení pro použití, kopírování, úpravu a/nebo distribuci tohoto softwaru za jakýmkoliv účelem s nebo bez poplatku je povoleno za předpokladu, že bude se všech kopiích se bude nacházet uvedení autorského práva (copyright) výše a toto oznámení o povoleném nakládání.
<p>TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN JAK JE A AUTOŘI ODMÍTAJÍ JAKÉKOLIVNEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARE VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT AUTOŘI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE.
<p>---
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer and others
<p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. </tt>
7 months ago
mvolfik

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileCzech

<h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: %1$s</b> <br><b>IITC version: %2$s</b> <p><b>by <a href=https://github.com/leCradle>cradle</a>, <a href=https://github.com/fkloft>fkloft</a> and contributors</b> <p><b>Icon by <a href=http://be.net/giuseppelucido>Giuseppe Lucido</a></b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the <a href=https://iitc.modos189.ru/>IITC website</a> for new releases and the desktop version.<br> • Follow the <a href=https://t.me/iitc_news>IITC News</a> Telegram channel for announcements and join <a href=https://t.me/iitc_group>IITC Group</a> chat.<br> • Join the <a href=https://www.reddit.com/r/IITC/>r/IITC/</a> Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new>bugtracker</a>.<br> <h3>Developers:</h3> <a href=https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion>IITC <i>Community Edition</i></a> on Github.
<h3>IITC Licence:</h3><tt>
<p>This is an unofficial translation of the license into Czech. It does not legally state the distribution terms for software - only the original English text which you can find below does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the license better
<p>Tento text je neoficiálním českým překladem licence. Právně neupravuje distribuční podmínky softwaru - právně závazný je pouze anglický originál, který najdete níže. Tento překlad je zde pouze pro účely lepšího pochopení licence
<p>Copyright © 2013 Stefan Breunig, Jon Atkins, Philipp Schäfer a další
<p>Povolení pro použití, kopírování, úpravu a/nebo distribuci tohoto softwaru za jakýmkoliv účelem s nebo bez poplatku je povoleno za předpokladu, že bude se všech kopiích se bude nacházet uvedení autorského práva (copyright) výše a toto oznámení o povoleném nakládání.
<p>TENTO SOFTWARE JE POSTKYTOVÁN JAK JE A AUTOŘI ODMÍTAJÍ JAKÉKOLIV ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWARE VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK
<p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. </tt>
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 92 721 4,768
Translated 96% 89 716 4,734
Needs editing 1% 1 2 12
Failing check 1% 1 2 12

Last activity

Last change May 24, 2020, 5:05 p.m.
Last author modos189

Activity in last 30 days

Activity in last year